Radboud AI for Health

De gezondheidszorg goedkoper, beter en efficiënter maken. Dat is het doel van het Nijmeegse ICAI-lab Radboud AI for Health. Met promovendi en studenten wordt volop onderzoek gedaan rond AI-toepassingen in het ziekenhuis. Ook worden jaarlijks medewerkers van het Radboudumc opgeleid op het gebied van Artificial Intelligence en de toepassing hiervan in de zorg.

Wat is Radboud AI for Health?

Bram van Ginneken is hoogleraar medische beeldverwerking bij Radboud University Nijmegen Medical Centre. Hij maakte zich hard voor de komst van Radboud AI for Health en het eveneens Nijmeegse Thira Lab, de eerste twee ICAI-labs in de zorg. “De opening van het AI Politielab bracht me op het idee. Daarbij wordt met universiteiten van Amsterdam en Utrecht samengewerkt. Laten wij nu als eerste, vanuit Radboudumc samen met de Radboud Universiteit, het AI for Health-lab oprichten, zo dacht ik.”

Radboud AI for Health is een van de ICAI-labs in Oost-Nederland, een Innovation Center for Artificial Intelligence. In een ICAI-lab wordt op het gebied van AI nauw samengewerkt tussen universiteit en bedrijf. Radboud AI for Health is een public-public-versie: een samenwerking tussen de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Samenwerking Radboudumc en Radboud Universiteit

Met Radboud AI for Health werken Radboudumc en Radboud Universiteit samen aan het ontwikkelen van innovaties op het gebied van Artificial Intelligence. Van beeldanalyse, tot testen met sensordata bij de intensive care, en tekstanalyse.

Van Ginneken geeft een voorbeeld van tekstanalyse: “Met AI kun je radiologie-rapporten begrijpelijk maken voor patiënten. Die rapporten zijn geschreven voor collega-artsen. Ook de patiënt zelf kan het verslag tegenwoordig downloaden uit het elektronisch patiëntendossier. Bezorgd zitten ze vervolgens bij de specialist, voor uitleg van de termen en plaatjes. Met AI kun je de verslagen automatisch omzetten naar begrijpelijke taal voor patiënten, met pijltjes bij de beelden om te tonen waar het precies over gaat.”

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Esther van Straten!

Esther van Straten Managing Director Radboud AI Esther van Straten is Managing Director Radboud AI, een campusbreed initiatief dat alle activiteiten van de Radboud Universiteit en Radboudumc op het gebied van AI met elkaar verbindt.
 “Radboud AI richt zich op verantwoordelijke en mensgerichte techniek, dat onderscheidt ons. Het overkoepelende thema is AI for Life. Daarbinnen richten we ons op vijf subthema’s: AI for Health, AI for Neurosciences, AI for Communication, AI for Natural Sciences en AI for Education.”
Naast het samenbrengen binnen de instelling is ook het gezicht, of de identiteit naar buiten toe belangrijk voor Radboud AI. Van Straten ondersteunt en faciliteert onderzoekers bij het leggen van contact met externe partijen, zoals bedrijven en overheden en bij het opzetten van netwerken: “De nieuwe regionale initiatieven AI for Life en de AI-hub in Oost-Nederland, waar de Radboud Universiteit een grote rol in speelt, zijn van belang om ons te profileren”.
Vul onderstaand formulier in om direct contact op te nemen  Deel dit project:

  Share on facebook
  Share on google
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on pinterest
  Share on print
  Share on email