Over AI for Life

OVER AI FOR LIFE

Met AI for Life focussen we ons in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen op het ontwikkelen en verder brengen van AI-ontwikkelingen die bijdragen aan een beter, gezonder en duurzamer leven voor de huidige en toekomstige generaties. De focus ligt op health, hightech, food en energy.

De wetenschappers, kennisinstellingen en bedrijven in deze regio zijn een belangrijke schakel in het op gang brengen van deze veranderingen. Met ruim dertig jaar ervaring in AI-onderzoek is de Radboud Universiteit (RU) koploper in Nederland. Aan de universiteit en het Radboudumc voeren 200 wetenschappers onderzoek uit naar de verschillende toepassingen van AI. Het aantal studenten is de afgelopen vijf jaar zelfs verviervoudigd naar 750 bachelor- en 250 masterstudenten op het gebied van AI. Ook binnen Wageningen University & Research (WUR) en HAN University of Applied Sciences (HAN) ontwikkelt AI zich razendsnel als speerpunt.

Taskforce AI for Life CenteR

De leden van de taskforce AI for Life Center vormen het boegbeeld van AI for Life en onze innovatiekracht, in de regio en ver daarbuiten. Zij werken gezamenlijk aan het businessplan voor de realisatie van een fysiek AI for Life Center.

Download hier het Visiedocument AI for Life Center, versie juni 2021 (PDF)

Dit is een lopend document, hierbij bent u uitgenodigd om contact op te nemen wanneer u uw mening wilt inbrengen of iets wilt ondernemen op het gebied van het AI for Life Center.

Alliander
EIFFEL
HAN University of Applied Sciences
Hoogwegt Group
IBM
Menzis
KraftHeinz
Noldus Information Technology
OnePlanet Research Center
Oost NL
Radboudumc
Radboud Universiteit
TenneT
The Economic Board
Unilever
VGZ

Waarom een AI for Life Center?

Met het initiatief AI for Life Center werken we aan een ecosysteem waarin verbindingen tussen de kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden binnen en buiten de regio worden gerealiseerd. Het initiatief voor het AI for Life Center werd genomen door The Economic Board, dat met Lifeport werkt aan een duidelijk profiel voor de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen richting Den Haag, Brussel en Düsseldorf en ver daarbuiten.

Het bedrijfsleven krijgt op deze manier bijvoorbeeld beter toegang tot hoogleraren, PhD’s en studenten van de Radboud Universiteit, en zo wordt de toegang tot kennis en human capital beter ontsloten. Op hun beurt krijgen kennisinstellingen via het AI for Life Center toegang tot het bedrijfsleven. Het wordt eenvoudiger om de samenwerking op te zoeken en om elkaar te versterken. Ook de mogelijkheden om gebruik te maken van de aanzienlijke fondsen en subsidies nemen aanzienlijk toe.

Deze intensieve verbindingen zijn noodzakelijk om de regio te profileren op het gebied van AI. Een gezamenlijke regionale profilering is voor overheden van groot belang. Het versterkt lobbytrajecten en financieringsaanvragen zowel richting het Rijk als Europa. Goede regionale profilering ondersteunt internationale acquisitietrajecten waarin bedrijven naar de regio gehaald worden, maar trekt ook kenniswerkers aan en bindt inwoners aan de regio.

Onze missie:

AI for Life Center faciliteert regionale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het gebied van Artificial Intelligence die de toepassing van innovatieve en nieuwe technologieën aanwakkert in health, energy en food om zo de maatschappelijke en economische impact van de regio nationaal én internationaal te vergroten.”

Doe jij ook mee?

Sluit jij je ook aan bij de AI-community? Laten we samenwerken aan een betere, gezonde en duurzame toekomst. Niet door te praten, maar door te doen. Door er met elkaar vol voor te gaan. Dat kan hier, binnen het AI for Life Center.

Wij nodigen jou van harte uit om te komen kennismaken en samen te werken aan nieuwe innovaties waar we trots op kunnen zijn. Om onderdeel te worden van een netwerk vol verwondering. Neem contact met ons op via bureau@theeconomicboard.com