Radboudumc

Drie nieuwe AI-labs Radboudumc zorgen voor versterking regionaal ecosysteem

Het Radboudumc is de komende jaren een belangrijke kartrekker op het gebied van medische artificial intelligence (AI). De instelling leidt vijf van de acht op gezondheidszorg gerichte AI-labs uit het ROBUST-consortium. Op deze manier ontstaat er een unieke kans om de internationale toppositie van Nijmegen op dit gebied verder uit te bouwen.

De NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) trekt 95 miljoen euro uit voor onderzoek op het gebied van AI. Het Radboudumc maakt deel uit van het ROBUST-consortium dat in totaal uit zeventien AI-labs bestaat. Van de acht die gericht zijn op gezondheidszorg worden er vijf geleid door het Radboudumc. Het onderzoek heeft een looptijd van tien jaar en in totaal zijn 54 instellingen betrokken. Deze groep bestaat uit kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Versterking AI-ecosysteem

De toekenning van het ROBUST-project levert een grote stimulans aan het AI-ecosysteem in de regio. Door de nauwe contacten die het Radboudumc met het bedrijfsleven onderhoudt, is het vergroten van de impact mogelijk. Op die manier ziet Van Ginneken de bouw van een sterk en florerend AI-ecosysteem in de regio ontstaan.

Voor het Radboudumc betekent deze toezegging een uitbreiding van twee bestaande AI-labs. De eerste is het Thira-lab, dat samen met Parel van de Regio Thirona en Delft Imaging is opgericht. Het andere lab betreft AI for Health, waar het Radboudumc al langer in samenwerkt met de Radboud Universiteit. Beide labs zijn vindbaar op de Interactieve AI-kaart, gemaakt door The Economic Board.

Drie nieuwe AI-labs in de regio

De andere drie labs die het Radboudumc leidt, zijn nieuw. Een daarvan houdt zich bezig met onderzoek naar de kransslagaders. Bram van Ginneken, hoogleraar AI aan het Radboudumc, vertelt daarover: “Het is een vrij nieuwe techniek om de kransslagaders van het hart veel beter in beeld te brengen. Het levert echter bergen met data op. Met AI willen we voorspellen welke patiënten veel risico lopen op een nieuw infarct, zodat deze groep extra medicatie kan krijgen.”

Ook komen er labs die zich richten op slimmer gebruik van MRI-beelden en software voor CT-longkankerscreening. Van Ginneken is ontzettend blij met de toezegging van de NWO: “Het is geweldig dat we nu voor tien jaar de zekerheid van financiering hebben. Dit geeft ons de kans, met een grote groep onderzoeker in het Radboudumc, de volgende generatie AI-systemen voor de zorg te bouwen. En om deze samen met onze partners uit de industrie in de praktijk te brengen.”

Bericht delen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email