Benutten regionaal potentieel Artificial Intelligence

Belangrijke dubbelrol voor AI bij Radboud Centre voor Green IT

Ons huidige datagebruik kost bakken met energie. Momenteel gaat al drie procent van ons stroomverbruik naar dataverkeer en dat percentage is in rap tempo aan het toenemen. Met innovaties in de IT-sector wil het Radboud Centre for Green Information Technology onze vraag naar deze energie drastisch verlagen. Daarbij is een belangrijke dubbelrol weggelegd voor artificial intelligence (AI).

Het Radboud Centre for Green IT is een initiatief dat verschillende onderzoekers rond dit thema bij elkaar brengt. Door het delen van hun kennis en netwerken maken zij mensen bewust van het energieverbruik bij ons dataverkeer en hopen zij daar een invloed op te  hebben. Aan de ene kant gaat het om het duurzamer maken van IT zelf, aan de andere kant ook om de vraag hoe je met IT juist processen of producten duurzamer kunt maken. Op die manier werkt het Centre tweeledig.

ENERGIE BESPAREN MET AI

AI speelt  dus óók op twee manieren een rol  bij het Centre. Jeroen Jansen, onderzoeker aan de Radboud Universiteit, meldt aan AI hub Oost-Nederland dat er AI-methoden gebruikt worden die voorspellen wanneer er onderhoud nodig is  aan een groot fabrieksproces. Daarmee is volgens hem ontzettend veel energie te besparen.

Jansen: “Als er iets in een fabriek kapotgaat, moet je de productie vaak helemaal stopzetten. We zijn met AI methoden aan het ontwikkelen waarmee je kunt voorspellen hoe lang de operators nog hebben voordat ze een groot fabrieksproces moeten stoppen (predictive maintenance, red.). Zo kun je beter anticiperen en hoeft het proces niet stil komen te liggen. Dat is goed voor het milieu en voor het bedrijf.”

NIEUWE TECHNOLOGIE MAAKT AI EFFICIËNTER

Aan de andere kant kost het gebruik van AI ook weer extra energie. Daarom zou deze techniek eveneens duurzamer moeten. Dat is mogelijk, zo vertelt Jansen. Hij wijst naar de ontwikkeling van fundamenteel nieuwe technologieën, die vaak gebaseerd zijn op ons eigen brein. De onderzoeker zegt dat het mogelijk is om data op te slaan in slechts enkele atomen. Je kunt een atoom dus gebruiken als geheugenelement.

“Dankzij dit soort manieren van dataopslag, kost het trainen van systemen met AI straks veel minder energie en tijd. Het totale energieverbruik blijft zo beheersbaar”, stelt Jansen. Volgens hem staan ons nog meer ontwikkelingen te wachten: “Waarschijnlijk gaan we naar een tijdperk waarin verschillende manieren van dataverwerking worden gecombineerd. Er zijn bijvoorbeeld manieren van opslag die efficiënter zijn, maar lastiger uit te lezen. Dat kan prima worden toegepast voor langetermijnopslag.”

Bericht delen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email