Pathalogie ai bigpicture

Internationaal AI-project met Radboudumc moet nieuw tijdperk voor de pathologie inluiden

Een mooi voorbeeld waarin een organisatie uit de regio grootschalig en internationaal samenwerkt om de kracht van AI te benutten is het project BIGPICTURE. Een Europees consortium met ruim veertig deelnemende partijen werkt aan een database om de ontwikkeling van AI in de pathologie te versnellen. Radboudumc coördineert.
BIGPICTURE is een publiek-private samenwerking waar ruim veertig organisaties uit met name Europa aan meedoen. Van academische instituten tot kleine en middelgrote ondernemingen en van publieke organisaties tot farmaceutische bedrijven. De afdeling pathologie van het Radboudumc heeft leiding. Er is zes jaar uitgetrokken voor het project, en door een financiering van IMI (Innovative Medicine Initiative) is er 70 miljoen euro beschikbaar. De initiatiefnemers spreken over het begin van ‘een nieuw tijdperk voor de pathologie’.

Eerste Europese, ethische en AVG-proof platform

Het consortium wil de ontwikkelingen van AI in de pathologie versnellen en het project richt zich daarom op het creëren van het eerste Europese, ethische en AVG-proof platform dat grote gegevensbestanden en AI-algoritmes combineert. Het uiteindelijke doel is om digitale afbeeldingen van weefselcoupes makkelijk te kunnen delen en zo goed mogelijk te kunnen laten analyseren door computers. Op die manier kan AI de patholoog ondersteunen bij het bestuderen van ziektebeelden en het vinden van betere behandelingen. Daarnaast kan het bijdragen aan het vervangen, verminderen en verbeteren van dieronderzoek, zo is de hoop. Er wordt eerst een infrastructuur van hard- en software gemaakt voor het opslaan, delen en verwerken van miljoenen afbeeldingen. Stap twee is het vaststellen van wettelijke en ethische richtlijnen, vooral rondom dataprivacy. Vervolgens wordt er een collectie van drie miljoen digitale coupes van mens- en dierlaboratoria verzameld en opgeslagen in de database om de AI applicaties verder te ontwikkelen. Uiteindelijk worden AI-onderdelen ontwikkeld die helpen bij het gebruiksgemak van de database en het verwerken van de foto’s voor diagnoses en onderzoeksdoeleinden. BIGPICTURE startte op 1 februari 2021. Hoewel het project zelf zes jaar zal duren, is het de bedoeling dat het platform daarna zal blijven bestaan en dat het consortium blijft samenwerken om het systeem te ontwikkelen en onderhouden.

Bericht delen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email