Groeifonds

AI for Life Center na grote investering Groeifonds: “Dit is hét moment om aan te haken”

Vanuit het Nationaal Groeifonds komt er 276 miljoen euro beschikbaar voor een investeringsprogramma artificial intelligence (AI). Het voorstel daarvoor, dat door de Nederlandse AI Coalitie is ingediend, biedt enorme kansen voor de positie van Nederland op het gebied van AI. Het AI for Life Center was nauw betrokken bij de aanvraag en maakt zich nu hard om investeringen naar de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen te krijgen.

De Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) maakt bij haar werk gebruik van de kennis die en het netwerk dat in de diverse aangesloten regio’s heel sterk aanwezig is. Het AI for Life Center speelde met de benodigde input vanuit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen een belangrijke rol bij de totstandkoming van het investeringsvoorstel.

Om het verhaal van de regio te onderstrepen in de aanvraag bij het Groeifonds, werd Kees van der Klauw (voorzitter NLAIC) uitgenodigd om op werkbezoek te komen in de regio. Dirk van Schaijk, samen met Richard Dobbelmann mede-initiatiefnemer van het AI for Life Center: “Samen met regionale partners zoals de Radboud Universiteit, Radboudumc en Thirona, heeft het AI for Life Center zo de NL AI Coalitie inzicht kunnen geven in de uitzonderlijke kennis en activiteiten en het uitgebreide netwerk op AI-gebied die in deze regio aanwezig zijn.”

Invulling van projecten

Het oorspronkelijke investeringsvoorstel van de NLAIC is voor ongeveer tachtig procent gehonoreerd en dat is enorm goed nieuws, vinden Dobbelmann en Van Schaijk. De investering vanuit het Groeifonds is een kans voor Nederland om zijn achterstand op het gebied van AI te verkleinen. AI wordt door deze investering namelijk nationaal erkend als een belangrijke techniek om in te investeren. Daarbij wordt er gekeken naar oplossingen van grote maatschappelijke problemen op het gebied van energie, zorg en voeding.

Hoe het geld precies wordt besteed, wordt later pas bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de investeringen voornamelijk gedaan worden in de sectoren hightech, industrie, mobiliteit, logistiek, energie, gezondheid en zorg. Ook wordt geïnvesteerd in het aantrekken en behouden van goede AI-wetenschappers, het ontwikkelen van maatschappelijke kaders voor toepassingen, scholing en onderwijs en deelname aan Europese programma’s.

De investering biedt daardoor hoe dan ook grote kansen voor de regionale ontwikkeling van het AI-cluster. Dobbelmann: “Het is cruciaal voor alle organisaties die zich hier bezighouden met AI. Je ziet nu dat er veel initiatieven zijn die in de vroege fase zitten. Om die verder te kunnen ontwikkelen, zijn subsidies maar ook het juiste personeel doorslaggevend.” Dobbelmann merkt dat bedrijven staan te popelen om te investeren, maar uiteraard vooral wanneer ze daar zelf rendement uit kunnen halen.

De volgende stap voor het Center is dan ook om samen met haar partners investeringen naar deze regio te halen.

Energie

Daarbij merken Dobbelmann en Van Schaijk dat er bij de organisaties in de regio veel energie zit rondom het onderwerp AI en het AI for Life Center. De universiteiten uit de regio, zoals de Radboud Universiteit, onderschrijven bijvoorbeeld de noodzaak van de samenwerking in het initiatief en zetten erop in. Ook bedrijven zijn razend enthousiast, en kloppen aan met initiatieven, projecten en hulpvragen. 

Daarnaast speelt de AI Hub Oost-Nederland een belangrijke rol. Het AI for Life Center is een van de initiatiefnemers van de hub. Het verschil tussen de twee organisaties? AI for Life richt zich op regionaal niveau op het bij elkaar brengen van partijen, het ophalen van projecten, ontdekken van kansen en het delen van kennis en kunde. De AI Hub Oost-Nederland brengt kansrijke regionale projecten verder op Oost-Nederland en nationaal niveau, bijvoorbeeld in samenwerking met Oost NL. Bovendien speelt de hub een belangrijke rol in de samenwerking met de NLAIC en bij de profilering van de regionale AI-ontwikkelingen richting Den Haag en Brussel.

Lancering interactieve kaart

Bij het AI for Life Center merkt men dat veel bedrijven ‘iets’ willen met AI. Daarom lanceert het, tegelijkertijd met de bekendmaking van de investering vanuit het Groeifonds, een interactieve kaart. Dobbelmann: “De ondernemers zijn op zoek naar een netwerk. Er is behoefte aan inzicht in de mogelijkheden van AI. Wat speelt er nu allemaal? Wie is ermee bezig?”. Hij vult aan: “Deze regio is echt heel uitzonderlijk als het aankomt op ontwikkelingen op het gebied van AI. Daar is lang niet iedereen van op de hoogte. Daarom is er die kaart.”

De visualisatie van het bestaande ecosysteem op de interactieve kaart helpt om te laten zien welke ontwikkelingen in de regio plaatsvinden. Ondernemers kunnen de kaart gebruiken om te zien wie er in de regio nog meer met AI bezig is en op welke specialismes binnen AI, en waar mogelijke kansen voor samenwerkingen liggen.

Lees hier meer over de interactieve kaart

Aanhaken

Volgens Dobbelmann en Van Schaijk is dit het perfecte moment om aan te haken bij het AI for Life Center. Dobbelmann: “Er komt nu 276 miljoen beschikbaar en een gedeelte daarvan gaat in de regio landen. Daarvoor zijn projecten en initiatieven nodig. Iedereen die aanspraak wil maken op subsidie doet er heel verstandig aan om contact op te nemen. Wij kunnen meekijken, koppelen aan de juiste partners en zorgen dat de aanvraag in goede banen wordt geleid.”

Neem contact met ons op

Stap in bij het AI for Life Center en ga mee. Kijk hoe AI voor jou van betekenis kan zijn. Wij helpen daarbij.

Verder lezen

Bericht delen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email