Benutten regionaal potentieel Artificial Intelligence

AI for Life Center benut regionale potentie van Artificial Intelligence

De potentie van Artificial Intelligence (AI) is enorm en de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen heeft veel in huis om daarin voorop te lopen. Van die twee dingen is Richard Dobbelmann, business associate van The Economic Board en het AI for Life Center, heilig overtuigd. Met het AI for Life Center moet de positie van de regio op het gebied van AI verder versterkt worden. De enthousiaste Dobbelmann heeft volop plannen voor 2021.

Dobbelmann gaat eerst een jaar terug in de tijd. “Tijdens één van mijn gesprekken met mensen van de Radboud Universiteit vertelden ze over het plan van een Radboud AI Center, om hun uitzonderlijke activiteiten op het gebied van Artificial Intelligence beter te structureren.” Hij kiest het woord ‘uitzonderlijk’ heel bewust. “De RU is er al ruim dertig jaar mee bezig en als je kijkt naar de citatiescore van hun onderzoeken over AI, dan staan ze in Nederland met voorsprong op nummer één. Die positie was nog veel te veel onderbelicht, dus ik zag allerlei mogelijkheden voor de hele regio.”

Langzaam maar zeker ontstond het plan voor een regionaal triple-helix-samenwerkingsinitiatief. Zo werd het AI for Life center geboren. “De RU was enthousiast en de leden van The Economic Board ook. We vormden vervolgens een groep met onder andere hoogleraren van de RU en grote bedrijven zoals VGZ, Menzis, Kraft Heinz, TenneT, Alliander en Eiffel. We spraken daarmee over de plannen voor de toekomst, maar pakten ondertussen al meteen een aantal heel concrete projecten op.”

De energie van AI

Als het aan Dobbelmann ligt wordt er dit jaar een fysiek AI for Life Center in de regio gerealiseerd. “Van daaruit willen we regionale, maar ook nationale en internationale uitdagingen oppakken. Het moet een fysieke plek worden waar iedereen terecht kan met vragen over Artificial Intelligence. Door te bellen, te mailen of gewoon door binnen te lopen. Mensen worden vervolgens in contact gebracht met de juiste personen en zo ontstaan uiteindelijk mooie samenwerkingsprojecten.” Er gebeurt daar, als het aan hem ligt, veel meer. “Er zitten R&D-afdelingen van bedrijven, net als start-ups en scale-ups. Hoogleraren gebruiken het als uitvalsbasis en studenten ontmoeten er elkaar. Het wordt een plek waar je de energie en potentie van AI voelt.”

Uit alles wat Dobbelmann zegt blijkt dat hij dit jaar door wil pakken. “Deze website, aiforlife.nl, is sinds kort live, waarmee we ons verhaal goed kunnen vertellen.” Hij zoekt nu de samenwerking met zoveel mogelijk partijen. “Daarom wil ik iedereen die interesse heeft om iets met AI te doen uitnodigen om contact op te nemen.”

Aanhaken

Het aan elkaar knopen van partijen is een van onze belangrijkste taken”, geeft hij aan. Hij geeft een voorbeeld. “Het afgelopen jaar kwamen in contact met AWI, een softwareontwikkelaar voor de verzekeringsbranche. Het beschikt over veel waardevolle data en wil daar iets mee doen waar verzekerden wat aan hebben. Ik heb ze in contact gebracht met Relai, een regionaal bedrijf dat gespecialiseerd is in de toepassing van AI. Ze gaan nu samen aan de slag. Uiteindelijk is het de bedoeling dat verzekeraars door AI betere voorspellingen kunnen doen en verzekerden daardoor minder hoeven te betalen. Wij gaan verder op zoek naar partijen die aan kunnen haken om iets toe te voegen aan deze doelstellingen.”

Hij vervolgt: “We zorgen er daarnaast ook voor dat we als regio nationaal en internationaal beter op de kaart komen, dat het beter inzichtelijk wordt bij wie je ergens voor moet zijn, organiseren evenementen en bijeenkomsten om kennis te delen, dragen bij aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en zetten ons in voor goede opleidingen en het behoud van talent.”

AI for Life focust zich op de regio, maar kijkt zeker ook buiten die grenzen. Zo is in samenwerking met de Universiteit Twente, de Twente Board en Oost NL de AI hub Oost-Nederland opgezet, als één van de regionale hubs binnen de Nederlandse AI coalitie.

Enorm potentieel

Dobbelmann twijfelt niet aan het enorme potentieel van AI. Hij geeft twee voorbeelden. “Onze regio heeft diverse ICAI labs gerealiseerd, waarbij PhD-studenten bij bedrijven onderzoek doen naar de mogelijkheden met AI. Bij het Nijmeegse Thirona, bijvoorbeeld. Dat heeft als doel dat AI het werk van radiologen ondersteunt als het gaat om het herkennen van aandoeningen zoals tuberculose op longfoto’s. Zeker in ontwikkelingslanden kan dat enorme hoeveelheden levens redden.”

Een ander mooi project is dat van afvalverwerker DAR en technologiebedrijf Zoolt”, geeft hij aan. “Ze werken aan een sensor in de putten waar het regenwater in wegloopt. Daarmee kun je zien wanneer die verstopt raken en leeggezogen moeten worden. Dat gebeurt voorspellend en wordt op een slimme manier gekoppeld aan de planningssoftware van de wagens.” Het voordeel daarvan moet niet onderschat worden. “Je hebt daardoor minder vrachtwagens nodig, waardoor je als stad uiteindelijk miljoenen kunt besparen. Ik kan veel leuke dingen bedenken die je daarmee kan doen. Als je dagelijks bezig bent met AI, zoals ik, dan blijf je je verwonderen over wat er allemaal al mogelijk is of in de toekomst mogelijk gaat worden.”

Bericht delen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email