Dit gebeurt er rondom het AI for Life Center

De Radboud Universiteit uit Nijmegen stond dertig jaar geleden aan de wieg van het onderzoek naar de mogelijkheden van Artificial Intelligence in Nederland. Inmiddels zijn andere kennisinstellingen, gerenommeerde wetenschappers, ambitieuze ondernemers en toonaangevende bedrijven in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen volop bezig om de ontwikkelingen op het gebied van AI te versnellen en toepasbaar te maken.

Om inzichtelijk te maken wat er gebeurt in netwerk van het AI for Life Center, plaatsen wij een aantal keer per maand een interview met een van deze partijen of een artikel over deze innovaties.

  • Alles
  • AI for Life Center
  • Artikelen
  • Nieuws

Acht miljoen voor AI-consortium met Radboud Universiteit en Radboudumc

Het kabinet trekt acht miljoen euro uit voor een consortium op het gebied van AI, waar de Radboud Universiteit en het Radboudumc bij zijn betrokken. Het is onderdeel van de Thematische Technology Transfer-regeling (TTT). In dat kader gaat er 24 miljoen euro naar drie samenwerkingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, medische- en watertechnologie. Het bedrag wordt gelijk verdeeld over de drie TTT-consortia. Het TTT.AI-consortium richt zich op het toepassen van kunstmatige intelligentie binnen de zorg en veiligheid met als uiteindelijk doel om meer op wetenschap gebaseerde AI-start-ups te creëren. De Universiteit van Amsterdam is de zogeheten penvoerder van het project. De Radboud Universiteit en het Radboudumc zijn onderdeel van een consortium waar vijf Nederlandse universiteiten en vier universitair medische centra aan mee werken, plus het Centrum Wiskunde & Informatica en investeerder LUMO Labs. Andere partijen zijn aangesloten als partner: de overige technische universiteiten, hogescholen, incubators, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, de Nederlandse AI Coalitie en het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI). Alle universiteiten krijgen een gespecialiseerde business developer die de link wordt tussen de regio en het nationale netwerk. Het is onder andere de bedoeling dat deze persoon interessante vindingen uit de regio, bijvoorbeeld vanuit de HAN, deelt met zijn of haar collega’s. AI-start-ups TTT.AI moet hét Nederlands loket worden voor AI-start-ups die ontstaan vanuit een kennisinstelling. Dat biedt kansen voor innovatieve bedrijven die zich met AI bezighouden, zo verwachten de initiatiefnemers. “Met deze landelijke samenwerking kunnen we nieuwe, veelbelovende spin-offs op het gebied van kunstmatige intelligentie de boost geven die ze verdienen”, vertelt Tom Heskes, hoogleraar Data Science en vanuit de Radboud Universiteit betrokken bij het consortium. “Radboud AI draait om human-centered AI, innovatie waarbij we mensen niet uit het oog verliezen. Samenwerking in AI-onderzoek naar gezondheidszorg, onderwijs, neurowetenschappen, communicatie, veiligheid en energie staat bij ons centraal, en met TTT.AI kunnen we dat onderzoek helpen vertalen naar maatschappelijk relevante producten en oplossingen.” “Met deze gerichte financiële ondersteuning voor innovatie kunnen de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond komen”, verwacht demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van EZK. […]

Lees verder…

Artikel lezen >

AI for Life Center benut regionale potentie van Artificial Intelligence

De potentie van Artificial Intelligence (AI) is enorm en de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen heeft veel in huis om daarin voorop te lopen. Van die twee dingen is Richard Dobbelmann, business associate van The Economic Board en het AI for Life Center, heilig overtuigd. Met het AI for Life Center moet de positie van de regio op het gebied van AI verder versterkt worden. De enthousiaste Dobbelmann heeft volop plannen voor 2021. Dobbelmann gaat eerst een jaar terug in de tijd. “Tijdens één van mijn gesprekken met mensen van de Radboud Universiteit vertelden ze over het plan van een Radboud AI Center, om hun uitzonderlijke activiteiten op het gebied van Artificial Intelligence beter te structureren.” Hij kiest het woord ‘uitzonderlijk’ heel bewust. “De RU is er al ruim dertig jaar mee bezig en als je kijkt naar de citatiescore van hun onderzoeken over AI, dan staan ze in Nederland met voorsprong op nummer één. Die positie was nog veel te veel onderbelicht, dus ik zag allerlei mogelijkheden voor de hele regio.” Langzaam maar zeker ontstond het plan voor een regionaal triple-helix-samenwerkingsinitiatief. Zo werd het AI for Life center geboren. “De RU was enthousiast en de leden van The Economic Board ook. We vormden vervolgens een groep met onder andere hoogleraren van de RU en grote bedrijven zoals VGZ, Menzis, Kraft Heinz, TenneT, Alliander en Eiffel. We spraken daarmee over de plannen voor de toekomst, maar pakten ondertussen al meteen een aantal heel concrete projecten op.” De energie van AI Als het aan Dobbelmann ligt wordt er dit jaar een fysiek AI for Life Center in de regio gerealiseerd. “Van daaruit willen we regionale, maar ook nationale en internationale uitdagingen oppakken. Het moet een fysieke plek worden waar iedereen terecht kan met vragen over Artificial Intelligence. Door te bellen, te mailen of gewoon door binnen te lopen. Mensen worden vervolgens in contact gebracht met de juiste personen en zo ontstaan uiteindelijk mooie samenwerkingsprojecten.” Er gebeurt daar, als het aan hem ligt, veel meer. “Er zitten R&D-afdelingen van bedrijven, net als start-ups en scale-ups. Hoogleraren gebruiken het als uitvalsbasis en studenten ontmoeten er elkaar. Het wordt een plek waar je de energie en potentie van AI voelt.” Uit alles wat Dobbelmann zegt blijkt dat hij dit jaar door wil pakken. “Deze website, aiforlife.nl, is sinds kort live, waarmee we ons verhaal goed kunnen vertellen.” Hij zoekt nu de samenwerking met zoveel mogelijk partijen. “Daarom wil ik iedereen die interesse heeft om iets met AI te doen uitnodigen om contact op te nemen.” Aanhaken “Het aan elkaar knopen van partijen is een van onze belangrijkste taken”, geeft hij aan. Hij geeft een voorbeeld. “Het afgelopen jaar kwamen in contact met AWI, een softwareontwikkelaar voor de verzekeringsbranche. Het beschikt over veel waardevolle data en wil daar iets mee doen waar verzekerden wat aan hebben. Ik heb ze in contact gebracht met Relai, een regionaal bedrijf dat gespecialiseerd is in de toepassing van AI. Ze gaan nu samen aan de slag. Uiteindelijk is het de bedoeling dat verzekeraars door AI betere voorspellingen kunnen doen en verzekerden daardoor minder hoeven te betalen. Wij gaan verder op zoek naar partijen die aan kunnen haken om iets toe te voegen aan deze doelstellingen.” Hij vervolgt: “We zorgen er daarnaast ook voor dat we als regio nationaal en internationaal beter op de kaart komen, dat het beter inzichtelijk wordt bij wie je ergens voor moet zijn, organiseren evenementen en bijeenkomsten om kennis te delen, dragen bij aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en zetten ons in voor goede opleidingen en het behoud van talent.” AI for Life focust zich op de regio, maar kijkt zeker ook buiten die grenzen. Zo is in samenwerking met de Universiteit Twente, de Twente Board en Oost NL de AI hub Oost-Nederland opgezet, als één van de regionale hubs binnen de Nederlandse AI coalitie. Enorm potentieel Dobbelmann twijfelt niet aan het enorme potentieel van AI. Hij geeft twee voorbeelden. “Onze regio heeft diverse ICAI labs gerealiseerd, waarbij PhD-studenten bij bedrijven onderzoek doen naar de mogelijkheden met AI. Bij het Nijmeegse Thirona, bijvoorbeeld. Dat heeft als doel dat AI het werk van radiologen ondersteunt als het gaat om het herkennen van aandoeningen zoals tuberculose op longfoto’s. Zeker in ontwikkelingslanden kan dat enorme hoeveelheden levens redden.” “Een ander mooi project is dat van afvalverwerker DAR en technologiebedrijf Zoolt”, geeft hij aan. “Ze werken aan een sensor in de putten waar het regenwater in wegloopt. Daarmee kun je zien wanneer die verstopt raken en leeggezogen moeten worden. Dat gebeurt voorspellend en wordt op een slimme manier gekoppeld aan de planningssoftware van de wagens.” Het voordeel daarvan moet niet onderschat worden. “Je hebt daardoor minder vrachtwagens nodig, waardoor je als stad uiteindelijk miljoenen kunt besparen. Ik kan veel leuke dingen bedenken die je daarmee kan doen. Als je dagelijks bezig bent met AI, zoals ik, dan blijf je je verwonderen over wat er allemaal al mogelijk is of in de toekomst mogelijk gaat worden.” […]

Lees verder…

Artikel lezen >

Internationaal AI-project met Radboudumc moet nieuw tijdperk voor de pathologie inluiden

Een mooi voorbeeld waarin een organisatie uit de regio grootschalig en internationaal samenwerkt om de kracht van AI te benutten is het project BIGPICTURE. Een Europees consortium met ruim veertig deelnemende partijen werkt aan een database om de ontwikkeling van AI in de pathologie te versnellen. Radboudumc coördineert. BIGPICTURE is een publiek-private samenwerking waar ruim veertig organisaties uit met name Europa aan meedoen. Van academische instituten tot kleine en middelgrote ondernemingen en van publieke organisaties tot farmaceutische bedrijven. De afdeling pathologie van het Radboudumc heeft leiding. Er is zes jaar uitgetrokken voor het project, en door een financiering van IMI (Innovative Medicine Initiative) is er 70 miljoen euro beschikbaar. De initiatiefnemers spreken over het begin van ‘een nieuw tijdperk voor de pathologie’. Eerste Europese, ethische en AVG-proof platform Het consortium wil de ontwikkelingen van AI in de pathologie versnellen en het project richt zich daarom op het creëren van het eerste Europese, ethische en AVG-proof platform dat grote gegevensbestanden en AI-algoritmes combineert. Het uiteindelijke doel is om digitale afbeeldingen van weefselcoupes makkelijk te kunnen delen en zo goed mogelijk te kunnen laten analyseren door computers. Op die manier kan AI de patholoog ondersteunen bij het bestuderen van ziektebeelden en het vinden van betere behandelingen. Daarnaast kan het bijdragen aan het vervangen, verminderen en verbeteren van dieronderzoek, zo is de hoop. Er wordt eerst een infrastructuur van hard- en software gemaakt voor het opslaan, delen en verwerken van miljoenen afbeeldingen. Stap twee is het vaststellen van wettelijke en ethische richtlijnen, vooral rondom dataprivacy. Vervolgens wordt er een collectie van drie miljoen digitale coupes van mens- en dierlaboratoria verzameld en opgeslagen in de database om de AI applicaties verder te ontwikkelen. Uiteindelijk worden AI-onderdelen ontwikkeld die helpen bij het gebruiksgemak van de database en het verwerken van de foto’s voor diagnoses en onderzoeksdoeleinden. BIGPICTURE startte op 1 februari 2021. Hoewel het project zelf zes jaar zal duren, is het de bedoeling dat het platform daarna zal blijven bestaan en dat het consortium blijft samenwerken om het systeem te ontwikkelen en onderhouden. […]

Lees verder…

Artikel lezen >

Ook meedoen?

Ben jij met unieke ontwikkelingen bezig waarbij AI een belangrijke rol speelt en wil je die aan een breder publiek laten zien? Neem contact op met de communicatieafdeling van het AI-Team van het AI for Life Center

Stijn Hoppenbrouwers
Lector en themaleider ‘Applied Data Science & AI’ HAN Zwaartepunt Smart Region
Esther van Straten
Manager externe samenwerkingen Radboud AI
Richard Dobbelmann
Business associate
Dirk van Schaijk
Manager marketing en communicatie