Esther van Straten

Esther van Straten

Managing Director Radboud AI

Esther van Straten is Managing Director Radboud AI, een campusbreed initiatief dat alle activiteiten van de Radboud Universiteit en Radboudumc op het gebied van AI met elkaar verbindt.

 “Radboud AI richt zich op verantwoordelijke en mensgerichte techniek, dat onderscheidt ons. Het overkoepelende thema is AI for Life. Daarbinnen richten we ons op vijf subthema’s: AI for Health, AI for Neurosciences, AI for Communication, AI for Natural Sciences en AI for Education.”

Naast het samenbrengen binnen de instelling is ook het gezicht, of de identiteit naar buiten toe belangrijk voor Radboud AI. Van Straten ondersteunt en faciliteert onderzoekers bij het leggen van contact met externe partijen, zoals bedrijven en overheden en bij het opzetten van netwerken: “De nieuwe regionale initiatieven AI for Life en de AI-hub in Oost-Nederland, waar de Radboud Universiteit een grote rol in speelt, zijn van belang om ons te profileren”.